எச்சில் துப்புவது

பொதுசுகாதாரத்துக்கு கேடுவிளைவிக்கும் செயல்களில் ஈடுபடுவோருக்கு இனி அபராதம்
பொதுசுகாதாரத்துக்கு கேடுவிளைவிக்கும் செயல்களில் ஈடுபடுவோருக்கு இனி அபராதம்
மத்திய அரசு அலுவலக வளாகங்களில் சிறுநீர்கழிப்பது, எச்சில் துப்புவது போன்ற பொதுசுகாதாரத்துக்கு கேடுவிளைவிக்கும் செயல்களில் ஈடுபடுவோருக்கு இனி அபராதம் விதிக்கப் படும் எனவும் அரசு அலுவலகங்களில் கட்டுமானப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் போது, அதனால் சேரும் கட்டடகழிவுகள் ......[Read More…]