எட்வர்டு ஜென்னர்

smallpox எனப்படும் பெரியம்மை
smallpox எனப்படும் பெரியம்மை
இந் நோயின் காரணமாக 1700 களின் பிற்பாதியில் ஐரோப்பாவில் மட்டும் 4 லட்சம்மக்கள் வருடத்திற்கு மாண்டனர். 20 ஆம் நூற்றாண்டில் 30 முதல் 50 கோடி மக்களின் மரணத்திற்கும் இந்தநோய் காரணமாக அமைந்தது. ......[Read More…]