எண்ணூர் துறை முகம்

எண்ணெய்படலத்தை அகற்றும் பணியில் மத்திய மாநில அரசுகள் இணைந்து செயல்படுகின்றன
எண்ணெய்படலத்தை அகற்றும் பணியில் மத்திய மாநில அரசுகள் இணைந்து செயல்படுகின்றன
சென்னை அருகே உள்ள எண்ணூர் துறை முகத்துக்கு கடந்த 28-ந் தேதி கச்சா எண்ணெய் ஏற்றி வந்த கப்பலும், எரிவாயு ஏற்றிவந்த கப்பலும் வந்தது. துறைமுகத்துக்குள் செல்வதற்கான அனுமதிக்காக அந்தகப்பல்கள் துறைமுகத்துக்கு அப்பால் நடுக் ......[Read More…]