எண்ணை

இந்திய கஜானாவை நிரப்பும் உலக எண்ணை வள அரசியல்
இந்திய கஜானாவை நிரப்பும் உலக எண்ணை வள அரசியல்
இரண்டாம் உலக போருக்கு பின் உலகில் இரண்டு வல்லரசு நாடுகள் இருந்தது சோவியத் ரஸ்யா மற்றும் அமெரிக்கா இவர்களுக்குள் உள்ள போட்டியால் அமெரிக்கா சோவியத்ரஸ்யாவில் உள்நாட்டு குழப்பத்தை உருவாக்கி ரஸ்யாவை பல வாரு சிதைத்து ......[Read More…]

முகத்தில் எண்ணெய் வழிவதை தடுக்க
முகத்தில் எண்ணெய் வழிவதை தடுக்க
வெள்ளரி காயை, தினசரி காலையில் எழுந்ததும் முகத்தில் தேய்த்துவர முகத்தில் அதிகமாக எண்ணெய் வழி வதை தடுக்கலாம் . வெள்ளரிச் சாற்றுடன், பால்பவுடர் கலந்து தடவினாலும், எண்ணெய் வழியாமல் முகம் பிரகாசமாக_காணப்படும் இதைதொடர்ந்து ஒருமாத ......[Read More…]