எந்த நெறியையும்

வேருக்கு நீரை ஊற்றினால்  அது முழு மரத்திற்கும் நீரை பாய்ச்சியதற்கு சமமாகும்
வேருக்கு நீரை ஊற்றினால் அது முழு மரத்திற்கும் நீரை பாய்ச்சியதற்கு சமமாகும்
நீ நேர்மையாக இரு , தைரியமாக இரு, எந்த நெறியையும் பக்தி சிரத்தையுடன் பின் பற்று. அப்போது நீ இறைவனை அடைவது நிச்சயம் . சங்கிலியில் இருக்கும் ஒரு வளையத்தை ......[Read More…]