என்.எஸ்.ஜி

இலங்கை செல்ல தயாராகும் என்.எஸ்.ஜி
இலங்கை செல்ல தயாராகும் என்.எஸ்.ஜி
பயங்கரவாதிகளை எதிர்கொள்வது குண்டுவெடிப்பு நேரங்களில் கையாள்வதில் சிறந்த தேர்ச்சி பெற்றவர்களும் என்.எஸ்.ஜி., , எனப்படும் தேசிய பாதுகாப்பு படையினர் ( கறுப்பு பூனை படை ) சென்னையில் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இலங்கையில் தொடர் ......[Read More…]

April,29,19,