என்.டி.ராமா ராவ்

சந்திரபாபு நாயுடு துரோகிக்கு இணையான துரோகி
சந்திரபாபு நாயுடு துரோகிக்கு இணையான துரோகி
1984-ஆம் ஆண்டு,ஆகஸ்ட் 15. அப்போதைய ஆந்திர முதல்வர் என்.டி.ராமாராவ் (ஆந்திர முதல்வர் சந்திர பாபு நாயுடு அவர்கள் மாமனார்)இதய அறுவை சிகிச்சை முடிந்து அமெரிக்காவிலிருந்து திரும்பினார். அடுத்த நாள் தெலுங்கு தேச எம்எல்ஏ N.பாஸ்கர ராவ்,N.T.ராமாராவுக்கு ......[Read More…]