என அஞ்சபடுகிறது .

பிரேசிலில் பெய்த கடும் மழை மற்றும் வெள்ளப் பெருக்கு
பிரேசிலில் பெய்த கடும் மழை மற்றும் வெள்ளப் பெருக்கு
பிரேசிலில் பெய்த கடும் மழையால் அந்த நாட்டில் பல இடங்களில் வெள்ளப் பெருக்கு மற்றும் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது , இதில் சிக்கி 400 பேர் வரை பலியாகி இருக்கலாம் என அஞ்சபடுகிறது ......[Read More…]