எம்எஸ்

பாமரனை போன்று எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர் திரு. எம்.எஸ்.வி
பாமரனை போன்று எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர் திரு. எம்.எஸ்.வி
இசைப்பேரரசு "மெல்லிசை மன்னர்" திரு.எம்.எஸ். விஸ்வநாதன் 87ஆவது வயதில் இன்று மறைந்த செய்தி அறிந்து பெரும் துயரம் அடைந்தேன். ...[Read More…]