எம்டிசிஆர்

எம்டிசிஆர் – என்எஸ்ஜி இந்திய – சீனா பனிப்போர்…
எம்டிசிஆர் – என்எஸ்ஜி இந்திய – சீனா பனிப்போர்…
எம்டிசிஆர்ல் இந்தியா உறுப்பு நாடானது. என்எஸ்ஜி உறுப்பு நாடான சீனா அதில் இந்தியாவை உறுப்பினர் ஆகவிடாமல் தடுத்தது. என்ன தான் வித்தியாசம்?! யாருக்கு இதனால் லாபம்?? போன்ற கேள்பிகளெல்லாம் மனசுக்கு வரும் இல்லையா... என்எஸ்ஜியை பொறுத்தவரை ......[Read More…]