எம்.டி.சி.ஆர்

எம்.டி.சி.ஆர் அமைப்பில் இந்தியா உறுப்பினரானது
எம்.டி.சி.ஆர் அமைப்பில் இந்தியா உறுப்பினரானது
ரசாயன ஆயுதங்கள், தொழில் நுட்பங்கள், அணு சக்தி உள்ளிட்டவற்றின் ஏற்றும தியைக் கட்டுப்படுத்தும் சர்வதேச அமைப்பான ஏவுகணை தொழில் நுட்ப கட்டுப்பாட்டு அமைப்பில்(எம்.டி.சி.ஆர்.,) இந்தியா உறுப்பினரானது. இந்த அமைப்பில் சேர்வதற்கான ஒப்பந்தம் இன்று கையெழுத்தானது. டில்லியில் ......[Read More…]

June,27,16,