எருமை மாடு

எருமைமாடுகளுக்காக நடவடிக்கை எடுத்தவர்கள் வகுப்புக் கலவரங்களுக்கு  நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன்
எருமைமாடுகளுக்காக நடவடிக்கை எடுத்தவர்கள் வகுப்புக் கலவரங்களுக்கு நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன்
உ.பி., அமைச்சர் ஆஸம்கானின் எருமைமாடுகள் காணமால் போன விவகாரத்தில், மூன்று காவலர்கள் தற்காலிக பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டது, அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் சர்ச்சையை உருவாக்கியுள்ளது . ...[Read More…]