எலும்பு தேய்மான நோய்

இந்தியாவில் முன்றில் ஒருவருக்கு எலும்பு தேய்மான நோய்
இந்தியாவில் முன்றில் ஒருவருக்கு எலும்பு தேய்மான நோய்
ஆசியாவில் சீனாவுக்கு அடுத்து இந்தியாவில்தான் அதிக அளவில் எலும்புதேய்மான நோய் காணப்படுகின்றது. இந்த நோயால் பாதிக்க பட்டவர்களின் எலும்பு மிகவும் வலு இழந்து விழுந்தால் எளிதில் உடைந்து விடும் நிலையில் இருக்கும். இந்தியாவில் எலும்பு தேய்மான ......[Read More…]