எலெக்ட்ரிக் வாகனம்

எலெக்ட்ரிக் வாகன பயன் பாட்டை ஊக்குவிக்க மத்திய அரசு சலுகை
எலெக்ட்ரிக் வாகன பயன் பாட்டை ஊக்குவிக்க மத்திய அரசு சலுகை
எலெக்ட்ரிக் வாகன பயன் பாட்டை ஊக்குவிக்க மத்திய அரசு சலுகை அளிக்கஉள்ளது. எலெக்ட்ரிக் வாகன உற்பத்தி மற்றும் விற்பனைக்கும் இந்தசலுகை அளிக்கப்படும். இந்த தகவலை நிதி ஆயோக்தலைமை செயல் அதிகாரி அமிதாப்காந்த் நேற்று தெரிவித்தார். குறிப்பாக ......[Read More…]