எழுத்தாளர்கள்

மோடியின் பக்கம் ஏழைகள் நிற்கவேண்டும்!
மோடியின் பக்கம் ஏழைகள் நிற்கவேண்டும்!
நீண்ட நாளாக குற்றவாளிகளின் கையில்தான் சமுதாயம் இருக்கிறது! பெரிய அளவில் கல்வி நிறுவனங்களை நடத்துவோர் குற்றவாளிகள்! ஊடகங்களை நடத்துவோர் குற்றவாளிகள்! சினிமாத்துறையில் அதிகம் சம்பாதிப்போர் குற்றவாளிகள், மருத்துவமனைகளை பெரிய அளவில் நடத்துவோர் குற்றவாளிகள்! அரசியலில் ......[Read More…]