எஸ்பிஜி

எஸ்பிஜி எந்த தனி மனிதருக்கானதும் அல்ல
எஸ்பிஜி எந்த தனி மனிதருக்கானதும் அல்ல
ராஜீவ் காந்தி கொல்லப்பட்ட பின் சோனியா காந்தி குடும்பத்தாருக்கு எஸ்பிஜி பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டு வந்தது. 28 ஆண்டுகளாக அதன் பாதுகாப்புக்குள் சோனியா குடும்பத்தினர் இருந்து வந்தனர். ஆனால் கடந்த 8ம் தேதி முதல் முறையாக ......[Read More…]