எஸ்ஸார் குழுமம்

இந்த அரசு எந்த பெரிய நிறுவனத்திற்கும் வங்கி கடன்களை கொடுக்கவில்லை மாறாக  வசூலிக்கிறது
இந்த அரசு எந்த பெரிய நிறுவனத்திற்கும் வங்கி கடன்களை கொடுக்கவில்லை மாறாக வசூலிக்கிறது
சஷிருய்யாவின் எஸ்ஸார் குழுமம் தன்னுடைய எஸ்ஸார் எண்ணெய் நிறுவனத்தை கிட்டத் தட்ட ஒரு 80,000 கோடிகளுக்கு ரஷியாவின் ராஸ்நெப்ட் குழுமத்திடம் விற்றுவிட்டது... இதன் வழியாக 70,400 கோடி ரூபாய் கடனை அது திரும்ப அளிக்கும் என ......[Read More…]