எ மிஷன் இன் காஷ்மீர்

எ மிஷன் இன்  காஷ்மீர்
எ மிஷன் இன் காஷ்மீர்
காஷ்மீர் யாருக்கு சொந்தம்? இந்தியாவுக்கா பாகிஸ்தானுக்கா... (அ) தனி நாடாக இருக்க வேண்டுமா? இன்றும் தீர்க்கபடாமல் பற்றி எரிந்து கொண்டு இருக்கும் இந்தபிரச்னையின் தொடக்க புள்ளியைப் பற்றி 'எ மிஷன் இன் காஷ்மீர்' எனும் ......[Read More…]