ஏகே.அந்தோனி

ஆயுத கொள்முதல் குறித்த நடை முறை முறைப்படுத்தப்படும்; ஏ.கே.அந்தோனி
ஆயுத கொள்முதல் குறித்த நடை முறை முறைப்படுத்தப்படும்; ஏ.கே.அந்தோனி
ராணுவத்துக்கு தேவையான ஆயுத தளவாடங்கள், கருவிகளை கொள்முதல்செய்வது தொடர்பாக பாதுகாப்புதுறை உயர்நிலை அதிகாரிகளின் அவசர கூட்டம் தில்லியில் மேற்று நடைபெற்றது.இதில், ஆயுத கொள்முதல் குறித்த நடை முறை முறைப்படுத்தப்படும், ராணுவத் திட்டங்களுக்கு விரைவாக அனுமதிதரப்படும் ......[Read More…]