ஏக்நாத் பெரிய கவிஞரும்

குருவே அனைத்தையும் விட மேலானவர்
குருவே அனைத்தையும் விட மேலானவர்
மராட்டி மானிலத்தின் மிகப் பெரிய கவிஞரும் முனிவருமானவர் ஏக்நாத் என்பவர். 1533 ஆம் ஆண்டில் பிறந்த அந்த முனிவர் 1599 ஆம் ஆண்டு மறைந்தார் . பிராமணர் குலத்தில் பிறந்தவர், தனது பாட்டனாரிடம் ......[Read More…]