ஏக்நாத் ரானடே

கன்னியாகுமரி திருவள்ளுவர் சிலையை நிறுவியது ரானடேயே
கன்னியாகுமரி திருவள்ளுவர் சிலையை நிறுவியது ரானடேயே
கன்னியாகுமரில் உள்ள திருவள்ளுவர் சிலை அமைய மூல காரணம் யார் தெரியுமா? திக-வும் இல்லை; திமுக-வும் இல்லை. கன்னியாகுமரியில் திருவள்ளுவருக்கு சிலை வைக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் முதலில் யாருக்கு வந்தது? கருணாநிதிக்கா, வீரமணிக்கா.... இல்லை. ஆர்எஸ்எஸ் ......[Read More…]

November,5,19,