ஏரோ சிட்டி

ஐந்தாவது ‘உலக இணையவெளி’ மாநாட்டை பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார்
ஐந்தாவது ‘உலக இணையவெளி’ மாநாட்டை பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார்
ஐந்தாவது 'உலக இணையவெளி' மாநாட்டை, பிரதமர் நரேந்திர மோடி தில்லி ஏரோசிட்டி வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைத்தார். பொருளாதார மற்றும் வளர்ச்சிசார்ந்த ஒத்துழைப்புகளுக்காக 97 நாடுகளை உறுப்பினர்களாக கொண்ட ஒஈசிடி கூட்டமைப்பு 2011-ஆம் ஆண்டு லண்டனில் அமைக்கப் ......[Read More…]