ஏர்செல் – மேக்ஸிஸ்

தில்லாலங்கடி    ப.சிதம்பரம்….!
தில்லாலங்கடி ப.சிதம்பரம்….!
செப்டம்பர் 2015 இல் திரு.குருமூர்த்தி அவர்கள் Indian Express இல் எழுதிய கட்டுரையை தமிழாக்கம் செய்து அப்பொழுதே  போட்டிருந்தேன். இந்தனை திருட்டுகளுக்கும் சேதாரமில்லாத ஆதாரம் சேகரிக்க மத்திய அரசுக்கு இத்தனை நாட்கள் வேண்டியிருந்தது. அப்படியேற்பட்ட தில்லாலங்கடி ......[Read More…]