ஏற்படுத்த வேண்டும்

பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை விசாரிக்க சிறப்பு நீதிமன்றங்களை  ஏற்படுத்த வேண்டும்
பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை விசாரிக்க சிறப்பு நீதிமன்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும்
பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை விரைந்து விசாரிக்கக்கூடிய சிறப்பு நீதிமன்றங்களை மாவட்டங்கள் தோறும் தமிழக அரசு ஏற்படுத்தவேண்டும் என பா.ஜ.க தலைவர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். ...[Read More…]