காங்கிரசை தாக்கிய ஏ,கே.அந்தோனி
காங்கிரசை தாக்கிய ஏ,கே.அந்தோனி
இன்றைய சூழ்நிலையில், மோடியை வீழ்த்துவது என்பது காங்கிரசால் முடியாது. மக்கள் பேராதரவுடன் வலிமை மிக்க தலைவராக மோடி உள்ளார். இவரை வீழ்த்த வேண்டுமானால், எதிர்கட்சிகள் ஒன்றிணையவேண்டும். அப்படி சேர்ந்தாலும் மோடியை வீழ்த்தமுடியாது. கட்டுப் படுத்தலாம்.    அதோடு ......[Read More…]

July,9,17, ,