ஐ.ஓ.எஸ்

‛பீம் ஆப்’ 6 நாட்களில் 50 லட்சம் பதிவிறக்கத்தை தாண்டி சாதனை
‛பீம் ஆப்’ 6 நாட்களில் 50 லட்சம் பதிவிறக்கத்தை தாண்டி சாதனை
பிரதமர் மோடி அறிமுகப் படுத்திய ‛பீம் ஆப்' 6 நாட்களில் 50 லட்சம் பதிவிறக்கத்தை தாண்டி சாதனைபடைத்துள்ளது. மக்களிடையே மின்னணு பரிவர்த் தனையை அதிகரிக்கும் விதமாக மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்துவருகிறது. அதன் ஒரு ......[Read More…]