ஒடிசா மாநிலத்தில் நவீன்பட் நாயக் ஆட்சியை கவிழ்க்க ஒவ்வ‌ொரு எம்எல்ஏக்களும் ரூ 1 முதல் 2 கோடி வரை இலஞ்சம் தர பேரம் பேசப்பட்டதாகவும் இதற்க்காக

நவீன்பட் நாயக் ஆட்சியை கவிழ்க்க  ரூ. 200 கோடி வரை வசூல்
நவீன்பட் நாயக் ஆட்சியை கவிழ்க்க ரூ. 200 கோடி வரை வசூல்
ஒடிசா மாநிலத்தில் நவீன்பட் நாயக் ஆட்சியை கவிழ்க்க ஒவ்வ‌ொரு எம்.எல்.ஏ.க்களும் ரூ. 1 முதல் 2 கோடி வரை இலஞ்சம் தர பேரம் பேசப்பட்டதாகவும் இதற்க்காக குவாரி உரிமையாளர்களிடம் ரூ. ......[Read More…]