ஒன்றாக

அண்ணா ஹசாரே , ராம் தேவ் இருவரும் ஒன்றாக இணைந்து உண்ணா விரத போராட்டம்
அண்ணா ஹசாரே , ராம் தேவ் இருவரும் ஒன்றாக இணைந்து உண்ணா விரத போராட்டம்
முதன்முறையாக அண்ணா ஹசாரே மற்றும் யோகா குரு ராம் தேவ் இருவரும் ஒன்றாக இணைந்து இன்று  ஒருநாள் உண்ணா விரத போராட்டத்தை நடத்துகின்றனர் .ஜந்தர்மந்தரில் இன்று நடைபெறும் இந்த உண்ணா விரத போராட்டத்தில் ......[Read More…]