ஒன்றிய அரசு

”ஒன்றிய அரசு” எனும் முழக்கம்  ஒளிந்து கிடக்கிறதா , திராவிட நாடு கோரிக்கை
”ஒன்றிய அரசு” எனும் முழக்கம் ஒளிந்து கிடக்கிறதா , திராவிட நாடு கோரிக்கை
‘இந்தியா எனும் பாரத தேசத்தை ”ஒன்றிய அரசு” என்று அழைத்து அகமகிழ்ச்சி கொள்ளுகின்ற ஒரு கூட்டத்தின் கூச்சல் இன்னும் அடங்கியபாடில்லை. இம்மாநிலத்தின் ஆட்சி, அதிகாரம் அவர்கள் கைக்கு வந்த நாள் முதலே துள்ளி குதிக்கிறார்கள். ......[Read More…]