ஒன் ரேங்க் ஒன் பென்சன்

ஒன் ரேங்க் ஒன்பென்சன் திட்டம் அமல்
ஒன் ரேங்க் ஒன்பென்சன் திட்டம் அமல்
ஒன் ரேங்க் ஒன்பென்சன் திட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.ஒரே பதவி, ஒரே ஓய்வூதியம் திட்டத்தை அமல் படுத்த வேண்டுமென, முன்னாள் ராணுவவீரர்கள், 40 ஆண்டுகளாக வலியுறுத்தி வருகின்றனர். சில மாதங்களாக இந்தபோராட்டம் ......[Read More…]