ஒபாமாவுக்கு பலகைகள்

பராக் ஒபாமா நடராஜர் வடிவத்தில் நிற்க்கும் படம் ; இந்து அமைப்புகள் எதிர்ப்பு
பராக் ஒபாமா நடராஜர் வடிவத்தில் நிற்க்கும் படம் ; இந்து அமைப்புகள் எதிர்ப்பு
அமெரிக்காவின் பிரபல வார பத்திரிகை "நியூஸ்வீக்'. அதன் 22 -ம் தேதியிட்ட இதழின் அட்டைப் படத்தில் அதிபர் பராக் ஒபாமா நடராஜர் வடிவத்தில் நிற்க்கும் படம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. , நடராஜர் வடிவத்தில் நிற்க்கும் ஒபாமாவுக்கு ......[Read More…]