ஓய்வூதிய திட்டம்

மோடி அரசின் மூன்று வருட சாதனைகள் சில
மோடி அரசின் மூன்று வருட சாதனைகள் சில
1. ஜன்தன் யோஜனா! ( Zero balance account) சுமார் 6000 கோடி ரூபாய்கள் இந்த கணக்குகளில் இதுவரை டெபாசிட் மக்கள் சுய விருப்பத்தால் செய்யப்பட்டுள்ளது.  இதன் மூலம் மக்களிடம் முடங்கிக் கிடந்த பணம், வங்கிகளுக்கு ......[Read More…]