கங்கை ஆர்த்தி

ஜப்பான் ஒத்துழைப்புடன் வாராணசி அபரிமி தமான வளர்ச்சியை எட்டும்
ஜப்பான் ஒத்துழைப்புடன் வாராணசி அபரிமி தமான வளர்ச்சியை எட்டும்
ஜப்பான் ஒத்துழைப்புடன் வாராணசி அபரிமி தமான வளர்ச்சியை எட்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். இந்தியா வந்துள்ள ஜப்பான் பிரதமர் சின்சோஅபே, நேற்று மாலை பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் ......[Read More…]