கடவுள் தந்த அழகிய வாழ்வு

சுய புத்தியை இழக்காதே. எதையும் நன்கு சிந்தித்தே முடிவு செய்
சுய புத்தியை இழக்காதே. எதையும் நன்கு சிந்தித்தே முடிவு செய்
ஒரு பணக்காரக் கணவனுக்கு இரண்டு மனைவிகள் இருந்தனர். இரண்டு மனைவிகளுக்கும் ஒவ்ஒரு குழந்தைகள் பிறந்தன. மூத்தவள் குழந்தையைப் பெற்று விட்டதும் மரணம் அடைந்து விட இளையவள் மீது குடும்ப பாரம் விழுந்தது. தன் இரு ......[Read More…]