கடாபி

கடாஃபியின்  மரணம் : சர்வாதிகாரத்துக்கு  ஓர்  எச்சரிக்கை.
கடாஃபியின் மரணம் : சர்வாதிகாரத்துக்கு ஓர் எச்சரிக்கை.
விதி வலியது. "யார் கோபுரத்து உச்சிக்கு செல்வார்கள், யார் கோபுரத்தில் இருந்து கீழே விழுவார்கள் என்பதை யாராலும் சுலபாமாக கணித்துவிட முடியாது" என்பதைத் தான் சமீபத்திய வரலாற்று நிகழ்வுகள் நமக்கு உணர்த்துகிறது. இதற்கு ஒரு ......[Read More…]

October,30,11, ,
கடாபியின் மகன் காமிஸ் கடாபி இறந்தார்?
கடாபியின் மகன் காமிஸ் கடாபி இறந்தார்?
லிபிய அதிபர் கடாபியின் ஆதிக்கத்தை ஒழித்துக்கட்ட , அமெரிக்க கூட்டு படையினர் கடும் தாக்குதலை ந‌டத்தி வருகின்றனர் . இந்நிலையில் சனிக்கி‌ழமையன்று லிபிய விமானப்படையின் விமானம் ஒன்று கடாபி தங்கியிருந்த ......[Read More…]