கட்காரியின்

கட்காரி மீண்டும் பா,ஜ,க தலைவராக வாய்ப்பு
கட்காரி மீண்டும் பா,ஜ,க தலைவராக வாய்ப்பு
மூன்று ஆண்டுகளில் கட்சி பொறுப்பில் இருந்து கூடுதல்பணி செய்ய காலம் போததாலும், தற்போதைய பா,ஜ,க தேசிய தலைவர் கட்காரியின் பணி மிகசெம்மையாக இருந்ததாலும் இவரையே மீண்டும் ஒருமுறை பா.ஜ.,வின் தேசிய தலைவராக்க பா.ஜ.,க ......[Read More…]