கணக்குகளை

யோகாகுரு ராம்தேவ் தனது சொத்து கணக்குகளை இன்று வெளியிட்டார்
யோகாகுரு ராம்தேவ் தனது சொத்து கணக்குகளை இன்று வெளியிட்டார்
யோகாகுரு ராம்தேவ் தனது சொத்து கணக்குகளை இன்று வெளியிட்டார். ஹரித்துவாரில் நடைபெற்ற நிருபர்கள் சந்திப்பில் தனது சொத்து-மதிப்பை வெளியிட்டார் . இதன்படி ராம்தேவ் தலைவராக இருக்கும் பதஞ்சலி-யோகபீட சொத்து மதிப்பு ......[Read More…]