கப்பல்துறை அமைச்சர்

தமிழகத்திற்கு ரூ.1 லட்சம் கோடியில் திட்டங்கள்
தமிழகத்திற்கு ரூ.1 லட்சம் கோடியில் திட்டங்கள்
தமிழகத்தில், ஒருலட்சம் கோடி ரூபாயில், புதியமேம்பால சாலைகள், விரிவாக்க பணிகள், படகு போக்குவரத்து, குடி நீர் மேம்பாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் செயல் படுத்தப்படும்,'' என, மத்திய சாலை போக்கு வரத்து மற்றும் கப்பல்துறை ......[Read More…]