கம்யூனிசம்

சோஷலிசம் பேசும் போலி கம்யூனிஸ்ட் வாழவும் ஒரு முதலாளி தான் தேவைப்படுகிறான் !
சோஷலிசம் பேசும் போலி கம்யூனிஸ்ட் வாழவும் ஒரு முதலாளி தான் தேவைப்படுகிறான் !
சொல்வது  கேட்பவனுக்கு புரியலையா அது திராவிடம் ! சொல்பவனுக்கே புரியலையா அது கம்யூனிசம் ! கம்யூனிசம் , திராவிடம் , மார்க்ஸியம் ஒருமனிதனை அவனின் சுய நிர்ணயத்தில் வாழவிடாது !!! சோஷலிசம் பேசும் போலிகம்யூனிஸ்ட் வாழவும் ஒரு முதலாளிதான் தேவைப்படுகிறான் ! முதலாளித்துவத்தை ......[Read More…]

தொடர்ந்து தாமரை மலராமல் என்ன செய்யும்?
தொடர்ந்து தாமரை மலராமல் என்ன செய்யும்?
திரிபுரா, நாகாலாந்து, மேகாலயா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில், பாஜக.,வும், அதன் கூட்டணி கட்சியினரும் பெற்றுள்ள வெற்றி இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு மிகப்பெரிய மைல்கள்  என்றுதான் கூறவேண்டும். அதாவது திரிபுராவில் 2013ஆம் ஆண்டு வெறும் 1.5% ......[Read More…]