கரியும் போதாதா

சபரிமலை   பக்தர்களுக்கு கஞ்சியும், கரியும் போதாதா?
சபரிமலை பக்தர்களுக்கு கஞ்சியும், கரியும் போதாதா?
சபரிமலை பகுதிக்கு செல்லும் பக்தர்களுக்கு கஞ்சியும், அதற்கு கரியையும் மட்டும் வழங்கினால் போதாதா? , இந்த யாத்திரையை, புனித யாத்திரையாகதான் பக்த்தர்கள் கருதவேண்டும் , சுற்றுலாவாக கருத ......[Read More…]