கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கும்

ஜி.எஸ்.டி கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி
ஜி.எஸ்.டி கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி
நாட்டின் எதிர்கால பாதையை நள்ளிரவில் முடிவு செய்கிறோம். ஜி.எஸ்.டி.,யை அமல்படுத்துவது என்பது ஒருகட்சிக்கான வெற்றியல்ல; அரசின் வெற்றியும் அல்ல; கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி. தேசிய வளர்ச்சிக்கான திட்டம். பல ஆண்டுகள் கழித்து இந்தமைய மண்டபத்தில் ......[Read More…]