கரு

கரு கூடாதவர்களுக்கு எதேனும் சிகிச்சை உண்டா?
கரு கூடாதவர்களுக்கு எதேனும் சிகிச்சை உண்டா?
பெண்ணிடம் பிரச்சனை என்றால் சிகிச்சை அளித்துச் சரி செய்யலாம், ஆணிடம் பிர்ச்சனை என்றால் சிகிச்சை செய்வது கடினம். இருவரிடமும் என்றால் ( IVF- In Vitro Fertilization) முறையில் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். ...[Read More…]

கரு கூடாமல் போவதற்கு யார்  காரணம்?
கரு கூடாமல் போவதற்கு யார் காரணம்?
கரு கூடுவதற்கு 40% ஆண்களும், 40% பெண்களும், 20% இருவரும் காரணம். இதில் பெண்களை மட்டும் குறை கூறுவது தவறு. கரு கூடவில்லை என்றால் அவசியம் இருவரும் மருத்துவரை அணுக வேண்டும். ...[Read More…]