கர்நாடக விவசாயி

பொது கழிப்பிடத்தில் கூட ஆதார் கேட்கிறார்கள் என்று கேலி பேசும் ஈனர்களுக்கு சமர்ப்பணம்
பொது கழிப்பிடத்தில் கூட ஆதார் கேட்கிறார்கள் என்று கேலி பேசும் ஈனர்களுக்கு சமர்ப்பணம்
ஒரு கர்நாடக விவசாயியின் பதிவு. பொது கழிப்பிடத்தில் கூட ஆதார் கேட்கிறார்கள் என்று கேலி பேசும் ஈனர்களுக்கு சமர்ப்பணம்..... விவசாயி : எனக்கு ஒரு மூட்டை உரம் வேண்டும். கடைக்காரர் - உங்கள் ஆதாரை கொடுங்கள். எதற்கு? இரசாயண உரம் ......[Read More…]