கர்மா

கர்மா உங்கள் செயல்களுக்கு எதிர் வினையாற்ற தவறுவது இல்லை
கர்மா உங்கள் செயல்களுக்கு எதிர் வினையாற்ற தவறுவது இல்லை
ஸ்டாலின் 30 வருஷமா முதல்வர் கனவிலும்... சசிகலா 30 வருசமா முதல்வர் கனவிலும் இருந்தார்கள்... ஆனால்...  ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் முதல்வர்கள் ஆகி பிரபலமாகி விட்டார்கள்... எம்ஜிஆர், அண்ணாதுரை, காமராஜர் எதிர்பாராத நிலையில் மரணித்தார்கள் பிரபலமாக ......[Read More…]

கர்மா… உங்களுக்கு எதிராக வினையாற்றுவதில்லை… உங்கள் செயல்களுக்கு எதிர்வினையாற்ற தவறுவதும் இல்லை
கர்மா… உங்களுக்கு எதிராக வினையாற்றுவதில்லை… உங்கள் செயல்களுக்கு எதிர்வினையாற்ற தவறுவதும் இல்லை
ஸ்டாலின் 30 வருஷமா முதல்வர் கனவிலும்... சசிகலா 30 வருசமா முதல்வர்கனவிலும் இருந்தார்கள்... ஆனால்... ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் முதல்வர்கள் ஆகி பிரபலமாகி விட்டார்கள்... எம்ஜிஆர், அண்ணாதுரை, காமராஜர் எதிர்பாராத நிலையில் மரணித்தார்கள் பிரபலமாக இருக்கும் போதே... ......[Read More…]

October,6,17,
கர்மாவுக்கு தண்டனை அனுபவித்தே தீர  வேண்டும்
கர்மாவுக்கு தண்டனை அனுபவித்தே தீர வேண்டும்
வசிஷ்ட முனிவர் மகாமேரு மலையினில் ஆசிரமத்தை அமைத்து வாழ்ந்துவந்தார். ஆசிரமத்தின் சுற்று புறம் இயற்கை அழுகுடன் விளங்கியது . இங்கு தேவலோகத்தில் இருந்து அஷ்டவசுக்கள் தங்களது மனைவியருடன் வந்தனர். மலையெங்கும் சுற்றி விளாயாடினர் மகிழ்ந்தனர்; ......[Read More…]