கறுப்பர் கூட்டம்

கறுப்பர்கூட்டம் தலைவன் செந்தில் வாசன் மீது  குண்டர் சட்டம் பாய்ந்தது
கறுப்பர்கூட்டம் தலைவன் செந்தில் வாசன் மீது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்தது
கந்த சஷ்டி கவசம் பாடல்பற்றி அவதூறாக கருத்து வெளியிட்ட கறுப்பர்கூட்டம் தலைவன், மற்றும் திமுக ஐடி விங்குடன் தொடர்புடைய செந்தில் வாசனை குண்டர் சட்டம் பாய்ந்துள்ளது. கறுப்பர் கூட்டம் என்ற யூ-டியூப் சேனலில் கந்தசஷ்டி கவசம் ......[Read More…]