கற்ப்பளிப்பு

வாக்கிங்சென்ற  பெண்ணை கடத்தி கற்பழிப்பு
வாக்கிங்சென்ற பெண்ணை கடத்தி கற்பழிப்பு
தலைநகர் டெல்லியில் தினமும் சராசரியாக மூன்று , நான்கு, பாலியல் வன்முறைகள் நடக்கிறது. இந்திய பொருளாதாரம் ஏறுகிறதோ இல்லையோ இந்த கற்ப்பளிப்புகளின் எண்ணிக்கை மட்டும் உயர்ந்து கொண்டேதான் செல்கிறது . ......[Read More…]