கல்வி உரிமை சட்ட

கல்வி உரிமை சட்டத்தின் விதிமுறைகள் செல்லத்தக்கதுதான் ; உச்ச நீதிமன்றம்
கல்வி உரிமை சட்டத்தின் விதிமுறைகள் செல்லத்தக்கதுதான் ; உச்ச நீதிமன்றம்
2009ம் ஆண்டு கொண்டுவரபட்ட கல்வி உரிமை சட்டத்தின் விதிமுறைகள் செல்லத்தக்கதுதான் என்று உச்ச நீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளது .கடந்த ஆண்டு அனைவருக்கும் கல்வி எனும் அடிப்படை உரிமைசட்டத்தை மத்திய அரசு ......[Read More…]