.கவிதா கிருஷ்ணன்

அரைவேக்காடு அறிவு ஜீவிகள் இந்தியாவின் சாபக்கேடு
அரைவேக்காடு அறிவு ஜீவிகள் இந்தியாவின் சாபக்கேடு
இந்தியாவின் சாபக்கேடு...இதுகளைப் போன்ற அரைவேக்காடுகள்..கவிதா கிருஷ்ணன், ரம்யா, கோபாலகிருஷ்ண காந்தி , அருந்ததி ராய்..போன்ற அரைகளின் உளறல்கள்.. தாமரையை அவமானப்படுத்துவன் மூலம் பிரபலமாக முயலுகிறார்கள் போலும்.. எனக்கு நன்கு பழக்கமான பாகிஸ்தான் சுன்னி முஸ்லிம் ஒருவர்- எனக்கு ......[Read More…]