கவிதை

தேசமே முதலில் என்று கூறுபவர்கள் தீண்டத் தகாதவர்களா?
தேசமே முதலில் என்று கூறுபவர்கள் தீண்டத் தகாதவர்களா?
தேசமே முதலில் என்று கூறுபவர்கள் தீண்டத் தகாதவர்களா?, காணக் கூடாதவர்களா?, தேசத்துக்கு சேவை செய்வதையே தங்கள் இலக்காக கொண்டு பாரத் மாதாகீ ஜெ என்று அனுதினமும் முழங்கும் அவர்களது உரைகள் கேட்க கூடாதவைகளா?. ......[Read More…]

October,15,14, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
போஜ சம்பூ ராமாயணம் பிறந்த கதை
போஜ சம்பூ ராமாயணம் பிறந்த கதை
உஜ்ஜயினி நகரை ஆண்டு வந்த மன்னன் போஜராஜன் என்பவன் தனது அரச சபையில் இருந்த கவிஞர் காளிதாசன். அவ்வபோது அரச சபையில் போஜராஜன் ஏதாவது கவிதைப் போல ஒன்றை கூறி அதற்கு சரியான அர்த்தம் ......[Read More…]