காக்கா பிடிக்கும் வேலை

காக்கா பிடிக்கும் வேலையிலும் யாரும்  ஈடுபடக்கூடாது
காக்கா பிடிக்கும் வேலையிலும் யாரும் ஈடுபடக்கூடாது
எம்.பி.,க்கள் யாரும் என் காலிலோ அல்லது இதர பாஜக., தலைவர்களின் காலிலோ விழக் கூடாது. 'காக்கா பிடிக்கும் வேலையிலும் ஈடுபடக்கூடாது' அறிவுத்திறமையை வளர்த்து, சிறந்த எம்.பி.,க்களாக பணியாற்ற வேண்டும்' என்று , பிரதமர் ......[Read More…]